ร่วมพิธีเปิดอาคาร ๑๐๐ ปี สธ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน