ร่วมพิธีเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาด จังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน