ยี่ยมชมร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง  โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ  ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรมกับร้านนาวากาช