เยี่ยมชมบูธและ ให้กำลังใจหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการประจำบูธ ของดีบ้านฉัน ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาด จังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๑