แห่ผ้าป่าสามัคคีและประกอบพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดควนปริงวนาราม (นาป้อ) วันที่ 7 มีนาคม 2557