นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ ๓ วิชาการบริหารสาธารณสุข ลงฝึกปฏิบัติการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลด้านการจัดการขยะในพื้นที่ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีนายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลต