นายสุชาติ​ ศรีสุกใส​ เสมียนควบคุมพื้นที่ ๒ สำนักงานรักษาความปลอดภัยองค์การทหารผ่านศึกซึ่งดูแลเขตภาคใต้พร้อมคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัย