ร่วมส่งอาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา