พิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”  ของกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็น ประธานเปิด