นายชาญยุทธ​ เกื้ออรุณ​  รองนายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัดตรัง​  ให้ความกรุณามาตรวจสอบพื้นที่รับเสด็จ เพื่อวางแผนในการ เตรียมความพร้อม การเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี