ร่วมแสดงความยินดีกับ  ผู้อำนวยการสุนทร ปราบเขต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา