ร่วมพิธีลงนามคำรับ รองการปฎิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฎิบัติ ราชการฯ หน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนายแพทย์สมชาย  ธรรมสารโสภณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน