เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Red Carpet Party Night,  Happy New Year ๒๐๑๙ SCPH TRANG