ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุนทร ปราบเขต ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา โดยมีนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก  อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  ร่วมด้วย