ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุนทร ปราบเขต ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา