ร่วมพิธีปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”  ของกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โดยมีท่านไพบูลย์ โอมาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการอบรม และให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรม