เข้าพบท่านอภิชิต วิโณทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เพื่ออวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าไข่  จากผลผลิตโครงการทำเล่นๆให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี