เข้านมัสการและขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่จากพระครูอดุลคุณาธาร  (พ่อท่านหวน ขันติโก) เจ้าอาวาสวัดนิคมประทีป