เข้าพบนายนิวัฒน์ ชลธารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีเพื่ออวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าไข่ จากผลผลิตโครงการทำเล่นๆให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี