มอบของที่ระลึกพร้อมทั้งอวยพรปีใหม่แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลควนธานี