นายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การ​บริหาร​ ส่วนตำบลควนธานีให้การอนุเคราะห์สนับสนุนรถไถเพื่อตัดหญ้าภายใน​และด้านข้างสนามฟุตบอลวิทยาลัย​ในการเตรียมความพร้อม การเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี