สังเกตการณ์​การปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการเปิดอาคาร ๑๐๐ ปี​ สธ.และเตรียมความพร้อม การเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี