สังเกตการณ์​และให้กำลังใจนักศึกษาในการช่วยพัฒนาวิทยาลัยให้มีความเรียบร้อยสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อม การเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี