ร่วมวางแผนและเดินสำรวจพื้นที่ของวิทยาลัยร่วมกับนายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง เพื่อเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี