ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ในโครงการส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธพทธศักราช ๒๕๖๒โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน