ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ  พระพรมจริยาจารย์ เจ้าคณะหนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การนี้ท่านชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ท่านลือชัย เจริญทรัพย์ผู้ว่าราชก