ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการ