ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  การนี้ท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าหน่วยราชการจังหวัดตรัง ร่วมออกหน่วย ในครั้งนี้ด้วย