เข้าพบนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อขอพรปีใหม่และมอบกระเช้าไข่ จากผลผลิตโครงการ ทำเล่นๆให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี