ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เข้าพบนายชวน สองแก้วนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ ๒๕๖๒