เข้าพบท่านธีระศักดิ์ มักคุ้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเพื่อขอพรปีใหม่และมอบกระเช้าไข่ จากผลผลิตโครงการ ทำเล่นๆให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี