เข้าพบท่านอาเนช โออิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่ ๒๕๖๒