สังเกตการณ์ การตรวจหลักฐานและสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ระบบคัดตรงจากพื้นที่