นายพยนต์ ไทยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อมอบกระเช้าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และขอบคุณในการให้ความอนุเคราะห์ที่พักสำหรับครูและนักเรียนที่จะเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมวิชากา