เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) เพื่อคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของวิทยาลัย ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น