ผู้อำนวยการสุนทร ปราบเขต ผู้อำนวยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เข้าสวัสดีปีใหม่และอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ แด่ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย