ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกับจิตอาสาจากทุกตำบลในอำเภอกันตัง จังหวัดตรังพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ วิทยาลัยให้มีความเรียบร้อยสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระ