เข้าร่วมประชุมกรรมการเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล อ.เมือง จ.นนทบุรี