ร่วมวางหรีดพัดลมนายเพื่อม ปานชนะ อดีตกำนันตำบลควนธานี