เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (Sc-Net) เลี้ยงรับรองคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากสถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก