ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและมอบของที่ระลึกแก่นางสาวสุภาวรรณ ทองเจิมนักวิชาการสาธารณสุขในโอกาสย้ายไปปฏิบัติงานหน่วยงานใหม่