ตัวแทนจากวรันดร้า เค้กเกอรี่ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อมอบของฝากและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒