ตัวแทนจากบริษัท ด๊อกเตอร์พีซี 2004 จำกัด เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อมอบของที่ระลึกและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒