คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒