กิจกรรมทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระฟังเทศน์ ฟังธรรมในโครงการ "พัฒนานักศึกษาด้านทักษะชีวิตสู่ความเป็นหนึ่ง"