มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาวิชาการ เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (Sc-Net) ครั้งที่ ๒๔ และมอบรางวัลการเข้าร่วมประกวดกระทงในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑