ร่วมสำรวจเส้นทางการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับ นายรัฐวุฒิ คงแก้ว วิศวกรโยธาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเพื่อทำความเข้าใจและส่งมอบงานต่อให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง้วนวัสดุภัณฑ์ ณ วิทยาลัยการสาธารรสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 14 มีนาคม 2557