ตัวแทนจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาตรัง เข้าพบ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อนำเสนอ แนะนำสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนผ่านการออมประเภทต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรของวิทยาลัย