นายดุสิต กุลพิมพ์ไทย ผู้อำนวยการห้องเรียนจังหวัดตรังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าพบอาจารย์วิชาญ สายวารีรองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาเพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒