ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ The Fourth International Conference on Health,Wellness and Society at University of British Columbia Vancouver,Canada 14-15 March 2014